Startenhuizen, homepage.

Hier vindt je nieuws uit Startenhuizen en belangrijk nieuws uit de regio.

Startenhuizen.com

3 weeks 12 hours ago

Nou daar komt ie:

De gemeente Groningen heeft als regeling in het hulppakket een extra energietoeslag voor inwoners met de laagste inkomens. Vanuit het Rijk hadden ze al € 1.300,- ontvangen. Begin november hebben ze nog € 200,- euro extra van de gemeente ontvangen op hun bankrekening.

We gaan er vanuit dat deze regeling natuurlijk ook in de Gemeente Eemsdelta geldt ?!

/ #Nieuws #Twitter #Website

Startenhuizen.com

8 months 2 weeks ago

#Startenhuizen

De Karshofweg.

/ foto: 12-03-'22

/ #GemeenteEemsdelta #Twitter #Website

Startenhuizen.com

8 months 3 weeks ago

#Startenhuizen + een klein stukje van Garsthuizen (Kuiperijweg).

/ foto: 12-03-'22

/ #GemeenteEemsdelta #Twitter #Website

Startenhuizen.com

8 months 3 weeks ago

#Startenhuizen

De Huizingerweg.

/ foto: 02-03-'22

/ #GemeenteEemsdelta #Twitter #Website

Startenhuizen.com

9 months 10 hours ago

#Startenhuizen

De Karshofweg.

/ foto: 02-03-'22

/ #GemeenteEemsdelta #Twitter #Website

Startenhuizen.com

9 months 2 weeks ago

#Startenhuizen
De Karshofweg.

/ foto: 03-02-'22
/ #GemeenteEemsdelta #Twitter #Website

Startenhuizen.com

9 months 3 weeks ago

91% van de Nederlanders heeft een inboedelverzekering. Toch weet niet iedereen welke schade er precies onder de inboedelverzekering valt. Dit blijkt uit onderzoek van Pricewise onder 1.000 Nederlanders, in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht. Neem bijvoorbeeld een mobiele telefoon: een beschadiging door een val of stoot zit in een klein hoekje. Ruim een derde (34%) van de Nederlanders denkt dat deze beschadigingen zijn verzekerd via de basisdekking van een inboedelverzekering. Een misvatting; alleen onder uitgebreidere dekkingen van de inboedelverzekering van sommige verzekeraars vallen dit soort schades. Pricewise vertelt over deze en andere misvattingen over de inboedelverzekering.

Misvattingen inboedelverzekering:

Uit het onderzoek van Pricewise blijkt dat 40% van de Nederlanders denkt dat een mobiele telefoon alleen verzekerd kan worden via een telefoonverzekering. Dit is niet het geval. Ook een inboedelverzekering biedt dekking voor mobiele telefoons. Welke schade precies verzekerd is, hangt af van de dekking die iemand kiest en de verzekeraar. Een beschadiging doordat de mobiele telefoon valt, is bij geen enkele verzekeraar gedekt met de basisdekking van de inboedelverzekering. Bij 34% van de Nederlanders is dit niet bekend. Over andere mobiele elektronica, zoals laptops, tablets en telefoons, is de onwetendheid zelfs iets groter; hierover denkt 40% van de Nederlanders dat beschadigingen door vallen of stoten verzekerd zijn via de basisdekking van de inboedelverzekering.

Nederlanders willen meer duidelijkheid van verzekeraars:

Ruim een vijfde (22%) van de Nederlanders is niet op de hoogte van de polisvoorwaarden van de inboedelverzekering die ze afsluiten. Voor het verzekeren van een mobiele telefoon zouden verzekeraars een prominentere rol moeten spelen in die informatievoorziening, vindt 76% van de Nederlanders. Als het aan hen ligt moeten verzekeraars duidelijker aangeven onder welke verzekering en welke dekking een mobiele telefoon valt.

/ #Nieuws #Twitter #Website

Startenhuizen.com

9 months 3 weeks ago

Het college van B en W heeft de woonvisie Eemsdelta ‘met vertrouwen aan de slag’ 2022-2032 vastgesteld. De woonvisie gaat in op wonen in de gemeente Eemsdelta voor de komende tien jaar. Een uitgebreid woningmarktonderzoek gemaakt in samenwerking met de woningcorporaties en huurdersadviesgroepen diende als basis voor de woonvisie.

Van krimp naar groei: circa 600 woningen extra nodig
Het woningmarktonderzoek toont aan dat er in de gemeente Eemsdelta behoefte is aan uitbreiding van de woningvoorraad zowel in de (sociale) huur- als koopsector. Het gaat om een uitbreiding van gemiddeld 600 woningen in de komende tien jaren. Deze vraag komt bovenop de sloop- en nieuwbouwprojecten. Daarmee maken we van jaren rekening gehouden te hebben met krimp een belangrijke omslag door naar groei. Deze behoefte naar extra woningen komt door de krapte op de woningmarkt, economische ontwikkelingen en de grote vraag naar woningen in de regio Groningen.

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “Steeds meer mensen waarderen het wonen buiten de grote stad en we zien in Eemsdelta de vraag vanuit de stadsregio Groningen structureel toenemen. Deze mogelijkheid om te groeien, grijpen we aan maar wel met kwaliteit en duurzaamheid. We zien de komende tien jaar dan ook met optimisme en lef tegemoet.”

/ #Nieuws #Twitter #Website

Startenhuizen.com

9 months 3 weeks ago

#Startenhuizen
Hier kom je het dorp binnen als je vanaf Eppenhuizen komt.

/ foto: 03-02-'22
/ #GemeenteEemsdelta #Twitter #Website

Startenhuizen.com

10 months 2 weeks ago

Het is nog niet duidelijk hoe Groningers die de 10.000 euro subsidie Verduurzaming en Verbetering Groningen zijn misgelopen, deze alsnog via de gemeente kunnen aanvragen. Hierover komt pas maandag meer duidelijkheid.

De gemeenten deden eerder de mededeling dat ze hierover op donderdag met mededelingen zouden komen. Dat is niet gelukt, omdat het optuigen van een goede aanvraagprocedure toch complexer is dan gedacht.

,,Het bijhouden van de meldingen moet laagdrempelig en zorgvuldig gebeuren. Het blijkt meer tijd te kosten om dit technisch goed te regelen. Maandag 17 januari wordt in de loop van de dag duidelijk hoe men zich bij de gemeenten kan melden’’, aldus de verklaring van de bevingsgemeenten.

/ #Nieuws #Twitter #Website