Startenhuizen, homepage.

Hier vindt je nieuws uit Startenhuizen en af en toe belangrijk nieuws uit de regio.

2017/07/14

De eerste woningen aan #Zijlvest in #Loppersum zijn afgelopen woensdag opgeleverd aan de eigenaren. De eigenaren van deze woningen, die sinds september 2016 tijdelijk elders in Loppersum hebben gewoond, verhuizen begin volgende week terug naar hun nieuwe aardbevingsbestendige woning. De komende tijd wordt er wekelijks een blok woningen opgeleverd. Halverwege augustus zijn alle 24 woningen uit de eerste fase aan de Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest in Loppersum opgeleverd.

2017/07/14

Er is een interactieve belevingskaart voor de Waddenkust ontwikkeld, die De Waddendijk neerzet als belvedère (mooi vergezicht).

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een onbekende plek. Een speciale interactieve kaart wijst toeristen nu op al het moois dat er in deze regio is te beleven. Archeologische vondsten, cultuur, bijzondere natuur, relevante fiets-en wandelpaden; het is allemaal samengebracht in één overzichtelijke kaart.

Het toeristische overzicht is een idee van het Programma naar een Rijke Waddenzee en is uitgevoerd door N0.0RDPEIL om de beleving van Werelderfgoed Waddenzee te vergroten. Merk Fryslân, Marketing Groningen, Stichting Regio Marketing Toerisme , NMF Erfgoedadvies en Sense of Place hebben de informatie aangeleverd. Daarbij zijn voor 15 deelgebieden, gelegen tussen Den Helder en De Dollard, de verhalen, voorzieningen en routes op het gebied van kunst, natuur, en cultureel-, militair-, archeologisch- en watererfgoed in beeld gebracht.

,,De schoonheid van het Waddengebied zit ‘m ook vaak in de verhalen erachter. De gevonden Vikingschat op Wieringen is daar een mooi voorbeeld van”, vertelt Hendrikus Venema van het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,De kaart zal geen horden toeristen trekken, maar dat hoeft ook niet. De historische verhalen sluiten juist mooi aan op de natuur- en cultuurwaarden van dit Werelderfgoedgebied. Rust en ruimte zijn dan belangrijk. Door het bijeenbrengen van deze verhalen krijgt het gebied meer betekenis.”

De kaart is online te vinden vinden via: http://www.visitwadden.nl/belevingskaart. Daar is ook een download beschikbaar zodat je de kaart kan raadplegen als je offline bent. Achter de schermen wordt er nu ... See more

2017/07/13

De raad van Loppersum ging maandag akkoord met een investering van 16 miljoen euro in de huisvesting van scholen in de gemeente.

Het geld, plus het al toegekende voorbereidingskrediet van 1,3 miljoen, is nodig om alle scholen aardbevingsbestendig te krijgen en te verduurzamen. De maatregelen varieren van bouwkundig versterken tot het neerzetten van compleet nieuwe kindcentra.

Lof;

Alle partijen waren, behoudens wat vraagtekens van financiële aard, vol lof over het omvangrijke project. Maar, aldus wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks): ,,kinderen blijven met de investering verzekerd van kwalitatief goed onderwijs in de eigen gemeente en in de meeste gevallen zelfs in het eigen dorp.’’

Met de ruim 16 miljoen wordt onder meer in Loppersum een nieuw kindcentrum gebouwd voor obs Prinses Beatrix en cbs Roemte op de voormalige locatie van de Beatrixschool. Ook kinderopvang Kids2B vindt daarin onderdak.

Fusie;

Ook cbs Wicher Zitsema en obs De Wilster in Middelstum krijgen een nieuw onderkomen. Dat verrijst op de huidige locatie van gbs Klim-op en ook daar komt kinderopvang bij in. Het huidige pand van Wicher Zitsema wordt verbouwd en versterkt voor Klim-op.

In Stedum fuseren cbs de Crangeborg en obs de Bongerd tot De Klaver en die samenwerkingsschool krijgt een kersvers gebouw, waarin eveneens ruimte is voor Kids2B. De gebouwen van de Abt Emoschool in Westeremden, obs de Zandplaat in ‘t Zandt en obs Wilgesteee in Zeerijp worden bouwkundig versterkt.

Het budget voorziet ook in de sloop van overbodige panden en huisvesting tijdens de aanpak.

2017/07/09

Bewoners van het aardbevingsgebied kunnen toch een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade. Dat kan bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea en ARAG.

Dit blijkt na een ronde langs verzekeraars, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) donderdag bekendgemaakt.

Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Avéro Achmea is het wel zo dat bestaande schades of schades die ontstaan tijdens de wachttijd niet verzekerd zijn. Er is wel dekking voor nieuwe schades na de wachttijd.

Ook verzekeraar ARAG dekt de kosten voor rechtsbijstand. Bij ARAG gelden wel beperkende voorwaarden als in het verleden al schade heeft plaatsgevonden.

Signalen van bewoners;

NCG nam contact op met een aantal verzekeraars naar aanleiding van signalen van bewoners, waarbij meerdere bewoners aangaven zich niet te kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over schades door gaswinning.

De voornaamste reden is dat verzekeraars stellen dat schade door gaswinning te voorzien is. Een rechtsbijstandverzekering is bedoeld om de gevolgen van een onzeker voorval af te dekken. Er zijn verzekeraars die grofweg de aardbeving bij Huizinge van 16 augustus 2012 als peildatum hanteren om te beoordelen of sprake is van een onzeker voorval.

Collectieve verzekering;

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘Ik vind het belangrijk dat bewoners in het aardbevingsgebied zich kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over mijnbouwschade. Daarom houden we in de gaten of bewoners een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast heb ik het Verbond van Verzekeraars gevraagd hoe zij aankijken tegen een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld een collectieve verzekering voor de Groningers, waarin verzekeraars en de overheid samen ... See more

2017/07/05

Inwoners van de gemeenten Eemsmond en De Marne zijn geïnteresseerd in wat er met hun afval gebeurt. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder inwoners van beide gemeenten. Afval leeft! De onderzoekers hadden 3 weken uitgetrokken om 800 deelnemers te vinden, maar die meldden zich al binnen een week. De gemeenten Eemsmond en De Marne willen met het onderzoek inzicht krijgen in wat bewoners weten van afvalscheiding en hoe ze ermee omgaan. Het blijkt dat de verschillen tussen Diftar-gemeente De Marne en Eemsmond niet groot zijn.

Uitkomsten:
In beide gemeenten vinden inwoners het scheiden van afval belangrijk. 75 procent van de ondervraagden geeft aan dat dit goed is voor het milieu, om de kosten te drukken en om beter te kunnen recyclen. De helft van de ondervraagden wil afval beter scheiden en stelt hulp van de gemeenten daarbij op prijs. Die zouden bijvoorbeeld aparte afvalbakjes voor keukenafval beschikbaar kunnen stellen of meer mogelijkheden kunnen bieden voor het wegbrengen van herbruikbaar afval, zoals kleine elektrische apparaten. De regelingen en voorzieningen die er al zijn om bijvoorbeeld textiel, glas, papier of asbest apart weg te brengen, zijn bij een groot publiek bekend.

2017/07/03

Met de #zomervakantie in aantocht zijn de leerlingen van De Rijdende Popschool bezig met de laatste lessen. Daarom sluiten Popschool Garmerwolde, Stedum en Zeerijp feestelijk af met een concert in Dorpshuis Jacobus in Zeerijp! Op zaterdag 8 juli 2017 zullen alle leerlingen van deze Popscholen laten horen wat zij de afgelopen tijd geleerd hebben tijdens een groot gezamenlijk concert. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken! De deuren gaan om 19.00 open en om 19.30 zal het concert beginnen. Voor € 2,50 kun je naar binnen.

De Rijdende Popschool is een stichting die zich ten doel heeft gesteld zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen kennis te laten maken met muziek. Inmiddels is De Rijdende Popschool al een aantal jaren actief in dorpen in #Groningen en #Drenthe en wordt het aantal Popscholen nog steeds uitgebreid. In de deelnemende dorpen wordt popmuziek gemaakt in een bandje, onder leiding van een bandcoach. Deelnemers worden ingedeeld in een bandje met 5 of 6 leeftijdsgenoten. Met dit bandje worden popliedjes naar keuze ingestudeerd. In een bandje kan je gitaar, basgitaar, keyboard of drums spelen. Zingen kan natuurlijk ook!

Tijdens het gezamenlijke concert van de #Popscholen #Garmerwolde, #Stedum en #Zeerijp zullen in totaal 13 bandjes optreden. Het beloofd een hele leuke avond te worden met veel mooie muziek. Nieuwsgierig geworden naar De Rijdende Popschool en wil je weten of er ook een Popschool in jouw dorp is? Kijk dan eens op www.derijdendepopschool.nl!

2017/07/02

De gemeente Loppersum ontvangt een bijdrage vanuit Kansrijk Groningen om leefbaarheidsprojecten te financieren. Het gaat om een bedrag van circa 1 miljoen euro. De gemeente Loppersum gaat uiteenlopende leefbaarheidsprojecten financieren, zoals het herstellen en vernieuwen van openbare ruimtes.
De bijdrage is toegekend naar aanleiding van aanvraag van de gemeente in de vierde tender vanuit het leefbaarheidsprogramma voor Gemeentelijke herstructureringsprojecten van Kansrijk Groningen.

Impuls voor dorpen in Loppersum:

De gemeente Loppersum gaat de subsidie gebruiken voor uiteenlopende projecten. De gemeente staat aan de vooravond van een grote versterkingsopgave die druk legt op de leefbaarheid in het gebied. Daarom gaat Loppersum een deel van de subsidie gebruiken om na de versterking openbare ruimtes te herstellen en vernieuwen. Ook wil de gemeente het centrum van Loppersum een impuls geven door een oplossing te bieden voor leegstand van vastgoed. Verder krijgt Loppersum een bijdrage voor de ontwikkeling van bijzondere, innovatieve en duurzame schoolpleinen en zal een deel van het geld worden besteed aan duurzame energie.

2017/07/02

RWE neemt een nieuwe stap in de introductie van biomassa in haar energiecentrale in de Eemshaven. Vorige week nam de Raad van Bestuur van RWE Generation een investeringsbesluit om vanaf de eerste helft van 2019 15% steenkool te vervangen door duurzame biomassa. De vervanging van kolen door biomassa vormt een belangrijke pijler onder de doelstelling om in 2020 tot 14% duurzame energieopwekking in Nederland te komen, zoals afgesproken in het Energie Akkoord van 2013. De biomassa in de vorm van houtpellets die RWE gaat gebruiken, voldoet aan duurzaamheids-criteria die samen met natuur- en milieu-organisaties in Nederland zijn afgesproken. Dit zijn de strengste duurzaamheidscriteria ter wereld.

Roger Miesen, Chief Technical Officer (CTO) RWE Generation Hard Coal, Gas, Biomass & Nuclear: “Onze energiecentrales zullen de komende jaren een cruciale rol in de energievoorziening blijven spelen. Omdat zij 24 uur per dag, zeven dagen per week energie leveren, vangen zij schommelingen op die gepaard gaan bij de opwek van energie uit wind en zon. Powering. Reliable. Future.”

« 2 of 2 »