Startenhuizen, homepage.

Hier vindt je nieuws uit Startenhuizen en af en toe belangrijk nieuws uit de regio.

2017/08/16

Tijdelijke afsluiting toegangswegen naar Huizinge

Woensdagavond 16 augustus wordt een demonstratieoptocht gehouden om de beving bij Huizinge -precies vijf jaar geleden- te herdenken. De deelnemers lopen vanaf twee plekken in Middelstum naar Huizinge. Een gedeelte loopt vanaf de parkeerplaats bij de borg Ewsum en een gedeelte start de tocht vanaf de carpoolplaats aan de Delleweg. Voor de veiligheid van de deelnemers aan deze demonstratie worden de drie toegangswegen naar het dorp tijdelijk afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer. De afsluiting is op 16 augustus van 21.00 uur tot 23.30 uur.

De afzethekken staan:
- op de hoek Colpende/Hippolytuslaan in Middelstum
- op de E.L. Ubbensweg , nabij de carpoolplaats aan de Delleweg
- ter hoogte van de parkeerplaats bij Melkema aan de Smedemaweg

Bestemmingsverkeer voor het dorp Huizinge wordt alleen bij de afsluiting ter hoogte van Melkema doorgelaten. Gemotoriseerd verkeer dat tussen 21.00 uur en 23.30 uur naar Huizinge wil rijden, moet omrijden via de route Eemshavenweg en Startenhuizen/Garsthuizen of via het dorp Westeremden.
Deelnemers aan de demonstratie die niet in staat zijn om naar het dorp Huizinge te lopen, kunnen hun auto parkeren op de parkeerplaats achter Melkema. Ook zij moeten na 21.00 uur omrijden via bovenstaande route.

2017/08/11

Woensdagochtend werd de Nieuwste Blokker aan de Waterstraat 48 in Delfzijl feestelijk geopend. Blokker vernieuwt zijn winkels in hoog tempo. Wekelijks wordt het winkelpubliek verrast met de Nieuwste Blokker winkels. De feestelijke start van de Nieuwste Blokker in Delfzijl viert Blokker met haar klanten. Tijdens de openingsweek zijn er speciale kortingen op typische Blokker producten zoals een koekenpan en een droogmolen.

Uitnodigend;

De nieuwe Blokker winkel maakt een sfeervolle indruk. Bij binnenkomst is het meteen duidelijk: hier kom je niet alleen maar om een ‘boodschappenlijstje’ af te werken. De winkel nodigt vanzelf uit om op zoek te gaan naar leuke dingen. Blokker heeft de bakens verzet. Naast het vertrouwde Blokker assortiment – met o.a. veel huishoud – wil Blokker meer zijn: de winkel die van het huis een thuis maakt. In deze nieuwe winkel is dat overal te zien.

2017/07/21

Bij vijf kerken van de Stichting Oude Groninger Kerken wordt vandaag begonnen met inspecties naar kerken in het aardbevingsbied volgens een nieuwe methode.

De inspecties worden uitgevoerd op initiatief van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Nieuwe methode;

De inspecties maken onderdeel uit van een onderzoek naar een nieuwe beoordelingsmethode om te bepalen of gebouwen bestand zijn tegen aardbevingen.

De Andreaskerk in Spijk, de Donatuskerk in Leermens, de Dionysiuskerk in Uithuizen, de N.H. kerk in Eenum en de Gereformeerde Boaz kerk in Westeremden worden aan een inspectie onderworpen. Voor deze gebouwen is gekozen omdat ze sterk van bouwstijl en constructie verschillen.

Sneller duidelijkheid;

Met de inspectie wordt een nieuwe beoordelingsmethode van de Italiaanse professor Calvi getest. . Het eerdere onderzoek van professor Calvi bij een aantal kerken in het aardbevingsgebied heeft de verwachting gewekt dat met deze methode sneller kan worden bepaald of versterking van een gebouw nodig is.

Bruikbaar voor andere panden;

Om de beoordelingsmethode te testen, gaat NCG ongeveer 52 kerken in de kern van het aardbevingsgebied met deze methode onderzoeken. Daarna kan bepaald worden of de methode ook bruikbaar is voor andere panden.

2017/07/17

In mei is de gemeente #Loppersum gestart met de #biobakjesactie. Ieder huishouden in onze gemeente krijgt een biobakje aangeboden. Een biobakje is een klein keuken-afvalemmertje voor het groente-, fruit- en tuinafval. Ideaal voor op het aanrecht! Het bakje is gemaakt van ingezameld en gerecycled kunststof uit onze gemeente. Door gebruik van het bakje kan het huishoudelijk afval al in de keuken gemakkelijker worden gescheiden. Dit draagt bij aan een beter milieu.

Meer dan een kwart van alle huishoudens heeft inmiddels van dit aanbod gebruik gemaakt. Heeft u uw eigen gratis biobakje nog niet afgehaald? Dit kan nog tot 1 augustus 2017, bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Loppersum. Tegen inlevering van de kaart die huis-aan-huis is verspreid, kunt u tijdens onze openingstijden het bakje afhalen. Heeft u de kaart niet meer (of niet gekregen)? Dan kunt u tekenen voor ontvangst.

2017/07/14

De eerste woningen aan #Zijlvest in #Loppersum zijn afgelopen woensdag opgeleverd aan de eigenaren. De eigenaren van deze woningen, die sinds september 2016 tijdelijk elders in Loppersum hebben gewoond, verhuizen begin volgende week terug naar hun nieuwe aardbevingsbestendige woning. De komende tijd wordt er wekelijks een blok woningen opgeleverd. Halverwege augustus zijn alle 24 woningen uit de eerste fase aan de Delfstraat, Zeedijken en Zijlvest in Loppersum opgeleverd.

2017/07/14

Er is een interactieve belevingskaart voor de Waddenkust ontwikkeld, die De Waddendijk neerzet als belvedère (mooi vergezicht).

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een onbekende plek. Een speciale interactieve kaart wijst toeristen nu op al het moois dat er in deze regio is te beleven. Archeologische vondsten, cultuur, bijzondere natuur, relevante fiets-en wandelpaden; het is allemaal samengebracht in één overzichtelijke kaart.

Het toeristische overzicht is een idee van het Programma naar een Rijke Waddenzee en is uitgevoerd door N0.0RDPEIL om de beleving van Werelderfgoed Waddenzee te vergroten. Merk Fryslân, Marketing Groningen, Stichting Regio Marketing Toerisme , NMF Erfgoedadvies en Sense of Place hebben de informatie aangeleverd. Daarbij zijn voor 15 deelgebieden, gelegen tussen Den Helder en De Dollard, de verhalen, voorzieningen en routes op het gebied van kunst, natuur, en cultureel-, militair-, archeologisch- en watererfgoed in beeld gebracht.

,,De schoonheid van het Waddengebied zit ‘m ook vaak in de verhalen erachter. De gevonden Vikingschat op Wieringen is daar een mooi voorbeeld van”, vertelt Hendrikus Venema van het Programma naar een Rijke Waddenzee. ,,De kaart zal geen horden toeristen trekken, maar dat hoeft ook niet. De historische verhalen sluiten juist mooi aan op de natuur- en cultuurwaarden van dit Werelderfgoedgebied. Rust en ruimte zijn dan belangrijk. Door het bijeenbrengen van deze verhalen krijgt het gebied meer betekenis.”

De kaart is online te vinden vinden via: http://www.visitwadden.nl/belevingskaart. Daar is ook een download beschikbaar zodat je de kaart kan raadplegen als je offline bent. Achter de schermen wordt er nu ... See more

2017/07/13

De raad van Loppersum ging maandag akkoord met een investering van 16 miljoen euro in de huisvesting van scholen in de gemeente.

Het geld, plus het al toegekende voorbereidingskrediet van 1,3 miljoen, is nodig om alle scholen aardbevingsbestendig te krijgen en te verduurzamen. De maatregelen varieren van bouwkundig versterken tot het neerzetten van compleet nieuwe kindcentra.

Lof;

Alle partijen waren, behoudens wat vraagtekens van financiële aard, vol lof over het omvangrijke project. Maar, aldus wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks): ,,kinderen blijven met de investering verzekerd van kwalitatief goed onderwijs in de eigen gemeente en in de meeste gevallen zelfs in het eigen dorp.’’

Met de ruim 16 miljoen wordt onder meer in Loppersum een nieuw kindcentrum gebouwd voor obs Prinses Beatrix en cbs Roemte op de voormalige locatie van de Beatrixschool. Ook kinderopvang Kids2B vindt daarin onderdak.

Fusie;

Ook cbs Wicher Zitsema en obs De Wilster in Middelstum krijgen een nieuw onderkomen. Dat verrijst op de huidige locatie van gbs Klim-op en ook daar komt kinderopvang bij in. Het huidige pand van Wicher Zitsema wordt verbouwd en versterkt voor Klim-op.

In Stedum fuseren cbs de Crangeborg en obs de Bongerd tot De Klaver en die samenwerkingsschool krijgt een kersvers gebouw, waarin eveneens ruimte is voor Kids2B. De gebouwen van de Abt Emoschool in Westeremden, obs de Zandplaat in ‘t Zandt en obs Wilgesteee in Zeerijp worden bouwkundig versterkt.

Het budget voorziet ook in de sloop van overbodige panden en huisvesting tijdens de aanpak.

2017/07/09

Bewoners van het aardbevingsgebied kunnen toch een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor rechtshulp bij conflicten over mijnbouwschade. Dat kan bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Avéro Achmea en ARAG.

Dit blijkt na een ronde langs verzekeraars, heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) donderdag bekendgemaakt.

Bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Avéro Achmea is het wel zo dat bestaande schades of schades die ontstaan tijdens de wachttijd niet verzekerd zijn. Er is wel dekking voor nieuwe schades na de wachttijd.

Ook verzekeraar ARAG dekt de kosten voor rechtsbijstand. Bij ARAG gelden wel beperkende voorwaarden als in het verleden al schade heeft plaatsgevonden.

Signalen van bewoners;

NCG nam contact op met een aantal verzekeraars naar aanleiding van signalen van bewoners, waarbij meerdere bewoners aangaven zich niet te kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over schades door gaswinning.

De voornaamste reden is dat verzekeraars stellen dat schade door gaswinning te voorzien is. Een rechtsbijstandverzekering is bedoeld om de gevolgen van een onzeker voorval af te dekken. Er zijn verzekeraars die grofweg de aardbeving bij Huizinge van 16 augustus 2012 als peildatum hanteren om te beoordelen of sprake is van een onzeker voorval.

Collectieve verzekering;

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘Ik vind het belangrijk dat bewoners in het aardbevingsgebied zich kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over mijnbouwschade. Daarom houden we in de gaten of bewoners een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast heb ik het Verbond van Verzekeraars gevraagd hoe zij aankijken tegen een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld een collectieve verzekering voor de Groningers, waarin verzekeraars en de overheid samen ... See more

« 2 of 2 »